Effektivisering av produktionsflöde - En analys med förslag på förbättringsåtgärder

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/248196
Download file(s):
File Description SizeFormat 
248196.pdfFulltext4.92 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Effektivisering av produktionsflöde - En analys med förslag på förbättringsåtgärder
Authors: Ernlothsson, Anton
Magnusson, Johan
Keywords: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/248196
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.