Identitetsskapande genom den fysiska miljön i ett gaturum - Ett utvecklingsförslag för Fredsgatan och dess knutpunkter med Drottninggatan och Kyrkogatan

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/249868
Download file(s):
File Description SizeFormat 
249868.pdfFulltext20.73 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Identitetsskapande genom den fysiska miljön i ett gaturum - Ett utvecklingsförslag för Fredsgatan och dess knutpunkter med Drottninggatan och Kyrkogatan
Authors: LILIENBERG, ANNA
NILSSON, FRIDA
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/249868
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.