Social hållbarhet inom fastighets- och byggbranschen

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/249917
Download file(s):
File Description SizeFormat 
249917.pdfFulltext2 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Social hållbarhet inom fastighets- och byggbranschen
Authors: Eriksson, Emma
Melin Strandberg, Tilda
Abstract: Denna studie är utförd på institutionen Energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola med stöd från ÖrebroBostäder. Studien syftar till att utifrån befintlig forskningslitteratur och en fallstudie ge djupare förståelse för hur aktörer i fastighets- och byggbranschen kan arbeta med social hållbarhet. Frågeställningarna som studien ska besvara är: hur bör social hållbarhet definieras samt hur kan bedömningskriterier utformas för att mäta hur bra man lyckats arbeta med social hållbarhet inom projektet. Resultatet i studiens baseras på en fallstudie av renoveringsprojektet i Vivalla, inom vilken intervjuer och litteraturstudier har genomförts. Många förorter som finns i Sverige idag är byggda under tiden för Miljonprogrammet och präglas nu av utanförskap och segregation. Det är därför viktigt att aktörer inom fastighets och byggbranschen tar ansvar för den sociala utvecklingen när de renoverar eller bygger nytt i dessa områden. Studien Social hållbarhet inom fastighets- och byggbranschen undersöker hur ÖrebroBostäder och Skanska har jobbat med den sociala aspekten i deras renoveringsarbete i Vivalla. Resultatet i studien visar att det finns olika definitioner av social hållbarhet. Det är viktigt att anpassa definitionen efter varje specifikt projekt. Det finns olika sätt att arbeta med hållbarhet, studien tar upp ett antal av de verktyg som finns för att följa upp detta arbete. Utöver det har aktörer i fastighets- och byggbranschen egna arbetssätt som de arbetar efter. Då varje projekt är unikt är det ytterst viktigt att genomföra en behovsanalys och utgå från de krav och förutsättningar som finns. Vid insatser för social hållbarhet är det viktigt att avgränsa arbetet geografiskt och tidsmässig för att göra det möjligt att följa upp och utvärdera resultatet. Inför upphandlingen av Vivallaprojektet ställdes det krav på entreprenören om social hållbarhet vilket resulterade i konceptet Boendebyggarna. Utifrån ÖrebroBostäders krav och kommunens mål ges i denna studie förslag på indikatorer för mätning och uppföljning av social hållbarhet.
Keywords: Annan naturvetenskap;Other Natural Sciences
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/249917
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.