Tranquillity Trail, ett lugnt stråk i centrala Göteborg

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/249976
Download file(s):
File Description SizeFormat 
249976.pdfFulltext7.98 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Tranquillity Trail, ett lugnt stråk i centrala Göteborg
Authors: Eliasson, Ebba
Larsson, Dan
Philipson, Mauritz
Pihl, Evelina
Sönnerholm, Linn
Zetterlund, Martin
Abstract: Uppsatsen behandlar fenomenet Tranquillity Trail, vilket är ett gångstråk genom stadsmiljö med låga bullernivåer och en plats för rekreation. I dagens samhälle är buller ett stort problem, som orsakar stress med sjukdomar som följd, därför behövs platser i människans närhet med lägre bullernivåer. Uppsatsens syfte är att ta fram ett stråk med låga bullernivåer i centrala Göteborg. Arbetsprocessen har innefattat flera metoder, främst bullernivåmätning men också fältstudier och intervjuundersökning. Problematiken med ett lugnt stråk i en trafiktät storstad som Göteborg lyfts och speglas i resultatet som består av ett stråk med varierande bullernivåer. För att minska de ekvivalenta ljudnivåerna längs stråket redovisas även hur den ekvivalenta ljudnivån påverkas positivt då längre exponeringstid läggs på platser med lägst bullernivå. Enligt intervjuer visas även att fler omgivningsfaktorer än låg bullernivå, så som vegetation och naturljud, påverkar för att en plats ska främja rekreation. Slutligen anges rekommendationer för hur vidare studier på området skulle kunna utföras.
Keywords: Building Futures;Akustik;Building Futures;Acoustics
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/249976
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.