Utvärdering av mätsystem för belastning i gymnasters fotleder vid landning

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250240
Download file(s):
File Description SizeFormat 
250240.pdfFulltext8.58 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Utvärdering av mätsystem för belastning i gymnasters fotleder vid landning
Authors: Dahl, Erik
Amundsson, Linnea
Wetterberg, Sophia
Axelsson, Rebecca
Fasth, Sabiha
Bogren, Magdalena
Abstract: Detta examensarbete studerar de belastningar som en gymnasts kropp utsätts för under en landning från diverse hopp i gymnastik. Syftet med denna rapport är att utvärdera mätmetoder som kan mäta dessa laster. Förhoppningen är att innehållet kan och kommer att användas för att minska skador i gymnastik. Fokus valdes att läggas på fot och fotled eftersom de är de mest utsatta delarna i landningen, både kraft och vinklar studerades. Vi hoppas att innehållet i denna rapport kan vara av betydelse för vidare utredning på detta område av skador i sport. Förbereda för möjligheten att samla in en större mängd data för att analysera och förhoppningsvis vara till hjälp för att förebygga skador. Rapporten innehåller ett teorikapitel som behandlar anatomi, skademekanismer och hur analysmetoderna fungerar. Rapporten behandlar senare hur analysmetoderna, filmanalys och rörelseanalys användes för att uppfylla målet med rapporten. Alternativa metoder undersöktes men testades inte. Dessa metoder kan eventuellt utvecklas vidare i en uppföljare till detta kandidatarbete. Senare i rapporten presenteras resultaten från både rörelseanalys och filmanalys i form av tabeller och diagram. Fördelar och nackdelar med metoderna utvärderas i diskussionskapitlet. Där behandlar rapporten också andra viktiga aspekter som svårigheten i att hitta bakgrundsfakta, etik, mätfel och hur rörelseomfånget, skrivs ROM i rapporten, spelar roll vid landningsvinklarna. Sammanfattningsvis fann vi att ytterligare arbete och utvärdering måste göras för att anpassa denna mätmetod till gymnaster. Projektet producerades i samarbete med Göteborgs universitet och Svenska gymnastikförbundet.
Keywords: Hållbar utveckling;Annan medicin och hälsovetenskap;Sustainable Development;Other Medical Sciences
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Series/Report no.: Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2017:13
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250240
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.