Studio i mekanik och hållfasthetslära - Utveckling och digitalisering av studions utbud

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250278
Download file(s):
File Description SizeFormat 
250278.pdfFulltext45.46 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Studio i mekanik och hållfasthetslära - Utveckling och digitalisering av studions utbud
Authors: Geiger, Hanna
Jedvert, Frida
Nilsson, My
Tu, Vinh
Abstract: Studion i mekanik och hållfasthetslära skapades för fem år sedan för att komplettera undervisningen i kurser för mekanik och hållfasthetslära. Sedan dess har olika kandidatgrupper arbetat med att utveckla och underhålla studion för att bevara den i gott skick för användning. Under åren har studion uppdaterats med nya experiment och med diverse manualer och uppgifter till befintligt materiel. Detta år har studion utvecklats av en kandidatgrupp bestående av fyra civilingenjörsstudenter i årskurs tre; tre från programmet väg- och vattenbyggnad och en från programmet maskinteknik. En litteraturstudie genomfördes för att stödja studions syfte ur ett pedagogiskt perspektiv. För att få inspiration ordnades ett besök till Navet i Borås, där de bedriver en liknande verksamhet som stödjer yngre studenters lärande. Genom intervjuer med lärare på Chalmers framkom det vilka koncept som studenter ofta hade svårt för. Vidare gav lärarna många bra förslag på nya experiment, och tillägg till de existerande experimenten. Detta projekt har resulterat i en mängd nya experiment, både digitala och fysiska, och även tillhörande manualer har skapats. Reparation av existerande experiment har gjorts; dessutom har en nätbaserad informationsplattform utvecklats. Den nätbaserade informationsplattformen möjliggör för lättillgänglig information på utbudet som finns i studion. Förhoppningsvis kan detta projekt användas som inspiration för vidareutveckling av studion.
Keywords: Teknisk mekanik;Applied Mechanics
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Series/Report no.: Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2017:03
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250278
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.