Förbränning av metangas i en omkonstruerad bensinmotor

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250631
Download file(s):
File Description SizeFormat 
250631.pdfFulltext5.8 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Förbränning av metangas i en omkonstruerad bensinmotor
Authors: Carreno, Bastian Arancibia
Doung, Victor
Gyllensten, Tom
Johansson, Pontus
Sjödin, Samuel Mchale
Abstract: En omkonstruerad bensinmotor av modellen Honda 35cc har justerats till att drivas på metangas. Projektet grundar sig i att användandet av fossila bränslen sker i en ohållbar takt samt leder till den globala uppvärmningen. En stor bidragande faktor är oljan som har varit den stora energikällan i de tre sektorerna, bostad och service-, transport- samt industrisektorn. Transportsektorn står idag för den största delen av användningen av fossila bränslen och det är av stort intresse att hitta ett hållbart substitut. I denna rapport undersöktes metangas som drivmedel genom att vidarearbeta på ett tidigare års kandidatarbete och konvertera en bensinmotor till drift på metangas, samt därefter undersöka dess verkningsgrad. Stabil drift erhölls i den omkonstruerade motorn efter att justeringar gjorts i dess styrsystem. För att mäta effekt och beräkna en verkningsgrad monterades motorn på en bromsbänk. Bränsletillförsel, last på motorn och parametrar rörande bränslets förbränning reglerades i ett styrsystem och motorns verkningsgrad vid olika driftförhållanden erhölls. Dessa resultat jämfördes för att undersöka trender vad gäller verkningsgradens korrelation med de olika parametrarna. Resultatet visar att motorn ger en verkningsgrad inom rimliga intervall, men variansen bland mätdatan medför att fler provkörningar måste göras innan något kan konstateras kring motorns prestanda.
Keywords: Transport;Hållbar utveckling;Maskinteknik;Farkostteknik;Transport;Sustainable Development;Mechanical Engineering;Vehicle Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Series/Report no.: Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2017:01
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250631
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.