Supercharging – Ett sätt att få bättre motoreffekt med luftöverladdning

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250632
Download file(s):
File Description SizeFormat 
250632.pdfFulltext3.66 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Supercharging – Ett sätt att få bättre motoreffekt med luftöverladdning
Authors: Johansson, Josefine
Jyrkäs, Axel
Kaulén, Benjamin
Pettersson, Erik
Viklander, Jakob
Podgorski, Fredrik
Abstract: Överladdning är ett mycket vanligt tillvägagångssätt som används för att höja motoreffekten vid en given cylindervolym. Detta kräver en ökning av mängden luft och bränsle i cylindern, vilket överladdningen möjliggör. Det finns olika tillvägagångssätt för att uppnå detta ökade massflöde. I denna rapport nyttjas turboladdning som använder avgaser för att skapa högre tryck och luftflöde för att öka motoreffekten. Sammanfattningsvis behandlar rapporten en metod som kallas downsizing, där en mindre, fyr-cylindrig motor med turbo ska jämföras med en större sex-cylindrig motor. Fokus i projektet är att modellera båda motorerna i ett simuleringsprogram som kallas GT-Power samt göra enkla beräkningar. Detta för att undersöka om det är möjligt att erhålla en mindre motor med liknande effekt som en större, men med lägre bränsleförbrukning. Det finns många olika parametrar som spelar roll för att effekten på en motor ska öka, bland annat densiteten på luftblandningen och varvtalet på motorn. Då simuleringarna krävde värden på många parametrar som endast är tillgängliga för motorproducenter via testning på fysiska modeller, var det svårt att få exakta resultat i GTPower. I beräkningarna användes värden från GT-Power som gjorde att de inte heller blev exakta. I vårt fall ökades effekten på den mindre motorn med hjälp av turbon, och den fick ungefär lika hög effekt som motorn med sex cylindrar, vilket eftersträvades.
Keywords: Farkostteknik;Hållbar utveckling;Transport;Vehicle Engineering;Sustainable Development;Transport
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Series/Report no.: Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2017:14
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250632
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.