Skapandet av Moderately Accurate Human Space Golf Simulator

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251041
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251041.pdfFulltext4.79 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Skapandet av Moderately Accurate Human Space Golf Simulator
Authors: Brasjö, Christoffer
Kenne, Nils
Lindevall, Jenny
Persson, Isak
Rasku, Kevin
Östebo Savén, Axel
Abstract: Fysikaliska fenomen används flitigt i spel för att skapa realism och höja underhållningsvärdet. Det är dock inte lika vanligt att de spelar en central roll i spelens gameplay. I detta projektarbete har en spelprototyp skapats samt en undersökning av fysikaliska fenomen i redan existerande spel genomförts. Detta har gjorts med syftet att undersöka implementations- och designmöjligheter för fysikaliska fenomen i spel samt att skapa en dokumentation av fysikaliska fenomen i spel. För att uppnå projektets syfte har spelprototypen Moderately Accurate Human Space Golf Simulator utvecklats och fysikaliska fenomen inom relativitetsfysik, optik, mekanik, magnetism och hållfasthetslära undersökts i de spel presenterade i rapporten. Spelprototypens gameplay går ut på att navigera en avatar i tyngdlöst tillstånd genom olika nivåer, där de olika fysikaliska fenomenen introduceras allt eftersom spelaren avancerar i spelet. Samtliga försök att implementera fenomenen har lyckats men i vissa fall har problem uppstått vid design av nivåer och därmed påverkat gameplay negativt. Resultatet av spelundersökningen är en dokumentation av fysikaliska fenomenen kopplade till de spel som undersökts samt hur de fysikaliska fenomenen har implementerats.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251041
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.