Prisma Ett pekskärmsbaserat samarbetsspel för barn med kognitiva funktionshinder

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251127
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251127.pdfFulltext14.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Prisma Ett pekskärmsbaserat samarbetsspel för barn med kognitiva funktionshinder
Authors: Axel, Emil
Berneryd, Andreas
Rosengren, Noak
Tran, Henrik
Tran, Martin
Abstract: Användningen av surfplattor på särskolor runt om i Sverige har ökat under de senaste åren. Detta skapar möjligheter för att skapa hjälpmedel och undervisningsverktyg. En stor del av barnen på särskolan har svårigheter med sina emotionella och sociala färdigheter. Forskningsprojektet Touch-AT! arbetar med att skapa pekskärmsbaserade hjälpmedel för att träna dessa färdigheter. Denna rapport beskriver utvecklingsprocessen av Prisma. Prisma är ett spel utvecklat i samverkan med Touch-AT! där spelplanen skapas genom att fyra iPads läggs samman. Syftet med projektet är att skapa ett spel som ska främja samarbete och öka den sociala interaktionen hos barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Prisma har utvecklats i spelramverket Unity och produkten har tagits fram från grunden till fungerande prototyp. Framtagningen av produkten har inneburit bland annat användartester, implementation av nätverksfunktionalitet och förstudier av målgrupp. Fyra iPads kan sammankopplas och spelet är fungerande. Spelet testades på målgruppen och flertalet förbättringsmöjligheter framkom. Dessa förbättringsmöjligheter kan utvärderas vidare och användas för framtida utveckling.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251127
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.