BIM i Anläggningsbranschen - En studie av BIM-användande hos entreprenörer och beställare

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251505
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251505.pdfFulltext767.04 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: BIM i Anläggningsbranschen - En studie av BIM-användande hos entreprenörer och beställare
Authors: ENNING, FELIX
GROSS, SVEN
Abstract: I anläggningsbranschen pågår idag högkonjunktur med många krävande projekt som Västlänken och Förbifart Stockholm vilket ställer krav på effektiva arbetssätt inom hela branschen. BIM är ett arbetssätt som med digitala hjälpmedel kan effektivisera arbetsprocessen, husbyggnadsbranschen är ett exempel där BIM används och har visats vara effektivt. Syftet med denna rapport är att undersöka om BIM används inom anläggningsbranschen för att sedan föreslå hur entreprenadföretag kan utveckla sitt arbetssätt med hjälp av BIM. En nulägesanalys utfördes där 16 personer intervjuades med respondenter från Peab Anläggning, WSP och Trafikverket. Tanken är att dessa 16 intervjuer från beställare, projektörer och entreprenörer ska ge en bild av hur arbetsprocessen ser ut i branschen idag. Vid en jämförelse mellan definitionen av BIM och intervjustudien som genomförts går det att konstatera att anläggningsbranschen ännu inte arbetar med BIM. Däremot används vissa tillämpningar av BIM i varierande omfattning men dessa begränsas av en mängd barriärer där den viktigaste är kompabilitetsproblem mellan programvaror. Rapporten visar att ett användande av BIM kan möjliggöra en effektivare arbetsprocess men för att nå dit är det viktigt att alla involverade aktörer hittar egna arbetssätt och arbetsnyttor med BIM.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-17
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251505
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.