MatCoachen Utveckling av en motor för matplanering

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251697
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251697.pdfFulltext1.75 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: MatCoachen Utveckling av en motor för matplanering
Authors: Berg Marklund, Olof
Fahlén, Emma
Kindström, Fredrik
Rost, Louise
Snäll, Lisa
Fritzon, Stefan
Abstract: Denna rapport beskriver tillverkningen av en motor som ska ligga till grund för en framtida webb- och mobilapplikation som optimerar recept och genererar menyer. Systemet läser in existerande recept från recepthemsidor genom en parsningsprocess, och kan därefter optimera mängden av ingredienserna för att uppfylla användares näringsbehov, samtidigt som klimatavtrycket för receptet minimeras. Receptoptimeringen ger en personlig rekommendation utefter användarens profilinställningar. Motorn kan även rekommendera en meny med ett önskat antal recept med hänsyn till dessa inställningar samt med avseende på klimatavtryck, näringsintag eller rester. Parsning av recepthemsidor med hjälp av endast strängmanipulering som tillvägagångssätt uppvisade goda resultat. I ett test där 200 recept optimerades minskade klimatavtrycket med 9,6 % jämfört med det ursprungliga värdet. Systemet kan generera menyer med syftet att minimera klimatavtryck och optimera näringsintag, men gör det med hjälp av en algoritm med hög tidskomplexitet. Programmet är skrivet i programmeringsspråket Java med ramverket Play.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251697
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.