Förbättrad skanning av kvitton med mobilkameran i mörka förhållanden

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251699
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251699.pdfFulltext38.27 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Förbättrad skanning av kvitton med mobilkameran i mörka förhållanden
Authors: Bergström, Gustav
Christoffersson, Victor
Eliasson, Joakim
Gustaver, Magnus
Lundberg, Jacob
Sunnerberg, Daniel
Abstract: Mobiltelefonen har kommit att bli ett användbart verktyg för att manuellt skanna in dokument såsom kvitton. Detta tack vare dess ständigt förbättrade kameraprestanda samt dess lättillgänglighet. Det kan dock förekomma problem i mörka förhållanden, då störningar uppstår i bilden och kamerablixten reflekteras i kvittots blanka yta. Rapporten beskriver en undersökning av hur olika bildbehandlingsmetoder kan användas för att underlätta skanning av kvitton i mörka förhållanden. Den primära lösningen som utvecklats går ut på att ta en video med mobilkameran för att sedan slå samman de bildrutor som har högst kvalitet till en så kallad superbild. Denna lösning jämförs med kameratekniken HDR, som sammanfogar ett antal bilder tagna med olika exponeringstid, för att ge ett stort ljusomfång. Jämförelsen görs i syfte att hitta den teknik som bäst kan förbättra kvittoskanningen. Texten på det kvitto som skannats läses sedan av med hjälp av en maskinläsare, och bör därmed vara så tydlig som möjligt. Därför har även bildbehandlingsmetoder för att försöka öka kontrasten mellan ljusa och mörka delar på kvittot, och på så vis framhäva texten, undersökts. Då blixtreflektioner ej uppstår har uppmätta resultat visat att kamerans inbyggda HDR-funktion presterar bättre än videobehandling och egenutvecklade HDRlösningar. Vidare har det påvisats att videolösningen har potential att eliminera reflektioner om dessa uppkommer. Däremot har sådana reflektioner ej visat sig vara vanligt förekommande. För att demonstrera resultaten som uppnåddes, utvecklades en mobilapplikation som kan skanna in kvitton i realtid. Rapporten beskriver även utvecklingen av denna applikation, samt en tillhörande serverapplikation som sköter de prestandakrävande bildbehandlingsoperationerna.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251699
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.