Fördjupad värdeflödesanalys vid Entrematic AB - En studie som innefattar analys av nutida tillstånd samt tar fram en design av ett förslag till ett förbättrat framtida tillstånd vid ett företag som tillverkar industriportar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251718
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251718.pdfFulltext3.29 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Fördjupad värdeflödesanalys vid Entrematic AB - En studie som innefattar analys av nutida tillstånd samt tar fram en design av ett förslag till ett förbättrat framtida tillstånd vid ett företag som tillverkar industriportar
Authors: Laussen, Johanna
Pettersen, Jenny
Abstract: E2017:054, Vid Entrematic AB i Torslanda har man påbörjat och slutfört många process- och flödesförbättringar i produktion men man har inte en helhetsbild över strategier och långsiktiga mål. Detta beror på att man inte utfört någon visuell och tydlig kartläggning av nuläget i fabriken. Man arbetar med förbättringar genom att gå in och peta här och där man ser att en förbättring skulle kunna göras. Genom en nulägesanalys identifierades att förbättringsarbeten som utförts har gjort att produktionen tydligt blivit mer effektiv, vilket är väldigt bra. Men eftersom man saknar långsiktig filosofi och strategi om vilka förbättringsarbeten som bör utföras först för att gynna helhetsperspektivet så har företaget fått en oönskad överkapacitet i produktion. Antalet tillverkade ordrar i produktion var mycket ojämn från månad till månad och till följd av detta undersöktes om man skulle klara av att hålla den lovade ledtiden ut mot kund om man istället producerade efter ett utjämnat produktionplanerings-schema. Resultatet blev att man som mest måste kunna skjuta fram en order fyra veckor från den vecka den inkommer från kund, till att den blir inplanerad att påbörja tillverkning. Man har egentligen endast spelrum att flytta fram en order två veckor, och därmed gör en framflyttning av en order att det utlovade ledtiden överskrids i vissa fall. Därmed undersöktes om kunden vanligtvis ville ha den utlovade ledtiden eller om de ville ha leverans längre fram. Kunden ville i många fall ha ordern senare än företagets utlovade ledtid, vilket innebär att företaget i dessa fall får fler veckor att skjuta fram eller bak ordrar på. Därmed är det en möjlighet att jämna ut produktionen. Rekommendationerna för att skapa ett förbättrat värdeflöde blev att för långsiktighetens skull och enligt leanprinciper producera i takt med kundens efterfrågan. Genom att göra detta så ska en utjämnad produktionsplanering användas för att säkerställa att genomflödet i fabriken hålls konstant, vilket dessutom kan bidra till sänkta lagernivåer eftersom det kommer ge en tydligare bild över fabrikens resursförbrukning. Till sist rekommenderasas att fortsätta arbeta med Kaizen och förbättringsarbete i fabriken, för att aktivt handskas med problem som tvingas upp till ytan när man utnyttjar kapaciteten bättre. Det är lättare att anpassa kapaciteten till takten när takten är jämn.
Keywords: Transport;Övrig industriell teknik och ekonomi;Transport;Other industrial engineering and economics
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251718
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.