Implementering och användning av BIM inom byggbranschen

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251919
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251919.pdfFulltext1.16 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Implementering och användning av BIM inom byggbranschen
Authors: BENGTSSON, ANNIE
FRENDBERG, JOAKIM
LENNARTSSON, AMALIE
LUNDBERG, ALEXANDER
WILLEMARK, BJÖRN
Abstract: Samhället präglas av en ständig teknisk utveckling och digitalisering. Detta har gjort att arbetsmetoderna inom byggbranschen har förändrats och det traditionella arbetsformerna med 2D-ritningar har utvecklats till samordnade 3D-modeller. Building Information Modeling (BIM) är ett begrepp som avser integrerad informationshanteringen kring ett byggprojekt i en objektbaserad modell. Som arbetssätt innefattar BIM oftast en samordnad 3D-modell som kan kompletteras med alla de inblandade aktörernas information. Syftet med detta är att undvika kollisioner och kvalitetssäkra byggprojekt, vilket i sin tur kan medföra besparingar av tid och pengar. De teoretiska möjligheterna att effektivisera byggprocessen genom att applicera BIM är stora. Genom att studera branschens uppfattning av BIM ges en bild av hur långt implementeringen av BIM-användningen kommit i Sverige idag. Utförandet har skett i form av en intervjustudie där 13 yrkesverksamma personer har intervjuats. Vidare har också en litteraturstudie genomförts för att undersöka den teoretiska bilden av BIM. Idag används BIM i varierande omfattning, vilket till stor del beror på att det saknas en tydlig standard och kravställning. Definitionen av BIM har till viss del varit olika mellan företagen, vilket har tydliggjorts av en stor kunskapsvariation. Detta har både försvårat och begränsat implementeringen. För att det ska bli en gemensam definition kommer det att krävas en branschgemensam standard av BIM som genomsyrar alla delar i byggprocessen.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BMTX01-17-20
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251919
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.