Kommunikationsbrister i byggprocessen

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251957
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251957.pdfFulltext473.01 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kommunikationsbrister i byggprocessen
Authors: DAVIDSSON, OLLE
Abstract: Effektiv kommunikation är nyckeln för ett lyckat projekt. Detta är extra viktigt i byggbranschen i och med att det ingår många aktörer i större projekt, vilket är en utmaning kommunikationsmässigt. För projektledare är det viktigt att kommunikationen fungerar med beställaren för att få information om vad som ska byggas och med övriga aktörer för att arbetet ska ske så problemfritt som möjligt. Syftet med denna studie är att undersöka vilka kommunikationsmetoder som bör väljas för att nå ett bra resultat för byggprojekt och konsekvenserna av vald kommunikationsmetod. Studien utfördes genom att analysera tre projekt och intervjua projektledare både på beställarsidan och entreprenörsidan för att undersöka hur kommunikationen fungerat under dessa projekt och vilka konsekvenser eventuella kommunikationsmissar skapat. Resultatet visar att den mest kritiska punkten är kommunikationen med beställaren. Den är svårast då beställaren ofta saknar erfarenhet av ritningar och konsekvenserna av misslyckad kommunikation är stora. Följderna kan till exempel vara att den slutliga produkten inte motsvarar beställarens önskemål. Utöver det är det viktigt att bygghandlingar är korrekta för att undvika problem under byggnation och därmed underlätta kommunikationen. Studien visar att för att effektivt kunna lösa problem som uppkommer under byggnation och undvika kommunikationsmissar bör byggledaren vara på byggarbetsplatsen i så stor utsträckning som möjligt.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-27
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251957
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.