Analys och tillämpning av CoClass

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251972
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251972.pdfFulltext2.01 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Analys och tillämpning av CoClass
Authors: CARLSSON, OLLE
Abstract: Det nya klassifikationssystemet CoClass är tänkt att under en snar framtid ersätta det idag använda systemet BSAB 96 på den svenska byggbranschen. Eftersom CoClass är nytt och ännu inte används i större utsträckning råder det brist på guider och texter gällande användning och implementering av detta nya system. Denna studie syftar därför till att undersöka och analysera begränsningar och möjligheter gällande CoClass. Studien inleddes med en litteraturstudie av tillgängliga dokument gällande CoClass samt BIM i stort. Själva undersökningen bestod sedan av en fallstudie där olika byggnadsdelar som klassificerades med hjälp av CoClass onlinebaserade databas användes. Vidare studier utfördes med hjälp av programvarorna Revit och Solibri Model Checker. Avslutningsvis finns en diskussionsdel där problem och möjligheter för CoClass diskuteras baserat på studiens resultat. Case – studierna visade att CoClass är väl utrustat med varierade och välfyllda tabeller och bibliotek. På grund av detta verkar systemet vara fullt kapabelt, och alla valda byggnadsdelar kunde klassificeras på flera olika sätt. Däremot uppstod vissa oklarheter, främst gällande hur byggnadsdelarna bör kopplas till omgivande objekt och utrymmen. De efterföljande studierna i Revit och Solibri visade att Solibri kan sortera och granska enligt CoClass – kod som lades in i modellen via Revit. Det visade sig även att det teoretiskt sätt är möjligt att automatiskt generera de mindre unika delarna i en CoClass – kod. För att bättre kunna implementera och använda CoClass verkar det vara fördelaktigt att dela upp koden i sina beståndsdelar när informationen matas in i en BIM – programvara som Revit. Denna metod innebär flera fördelar, däribland enklare ändring av information och bättre överblick. Dessutom blir arbetet i Solibri mycket mer effektivt och flexibelt om koden delas upp. En annan viktig slutsats som dragits är att möjligheten att automatiskt generera CoClass – kod skulle leda till att implementering av CoClass i ett projekt blir både billigare och mer effektivt. Det skulle även göra CoClass mer attraktivt för företag i branschen, och därmed öka branschens intresse av att använda CoClass i sin dagliga rutin.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-42
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251972
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.