A GOTHIC REVIVAL - Evoking a medieval spirit by the design of a contemporary wood construction

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/252153
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: A GOTHIC REVIVAL - Evoking a medieval spirit by the design of a contemporary wood construction
Författare: Oskarsson, David
Nyckelord: Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering;Building Futures
Utgivningsdatum: 2017
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/252153
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!