Kartläggning av förutsättningar för större flytande vindkraftverk

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253289
Download file(s):
File Description SizeFormat 
253289.pdfFulltext5.18 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kartläggning av förutsättningar för större flytande vindkraftverk
Authors: Sjöberg, Mattias
Skälegård, Julia
Abstract: Projektet har utförts i samarbete med vindkraftsföretaget SeaTwirl AB. Då företaget ställs inför viktiga framtida beslut när det gäller val av tillverkningsmetod och material för deras kommande prototyper samt deras framtida mål att utveckla ett 10 MW flytande vertikalt vindkraftverk. Projektet syftade till att utveckla en problembeskrivning för SeaTwirl med avseende på vad material och processval innebär. Syftet var också kunskap inom områden som krävs för att ta beslut om material och tillverkningsmetoder. Då det är många aspekter som kommer att inverkar på dessa val. Projektet har undersökt vilka faktorer och parametrar som kommer påverka tillverkningsmetod och materialval för vindkraftverkets vingar, köl, torn samt flytkropp. Eventuella och existerande problem har studerats. Intervjuer har genomförts, för att i resultatet kunna lyfta fram möjliga problemområden. SeaTwirl´s verk är en ny innovation och därför har studier på motsvarande och liknande produkter på marknaden genomförts. Stor del av arbetet har legat i att skapa en uppfattning kring hur befintliga vindkraftsföretag går till väga på marknaden idag. Detta för att skapa en förståelse för vad och varför det använder sig av de material och tillverkningsmetoder som de gör. Rapporten är en pusselbit i förståelsen av att utvecklingen av vindkraftverk är komplext. För att identifiera problem, lösningar och inverkande parametrar som styr design och därmed priset har en beslutcirkel tagits fram. Beslutscirkeln är vår syn på hur arbetet i produktutvecklingen bör gå till. Slutresultatet skall kunna vara ett stöd för SeaTwirl för att i ett så tidigt stadie som möjligt ha en översiktsbild över hur tidiga beslut kan påverka utvecklingen med avseende på design, material och tillverkning för företagets kommande verk. Rapporten skall även ge en översikt över den förmodade framtida ekonomiska utvecklingen inom området.
Keywords: Energi;Hållbar utveckling;Mekanisk energiteknik;Energy;Sustainable Development;Mechanical energy engineering
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology
Series/Report no.: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253289
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.