Kemisk härdning av blyfritt kristallglas och dess förbättring på hållfasthet samt motstånd mot temperaturväxlingar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253316
Download file(s):
File Description SizeFormat 
253316.pdfFulltext20.09 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kemisk härdning av blyfritt kristallglas och dess förbättring på hållfasthet samt motstånd mot temperaturväxlingar
Authors: Roos, Emelie
Molin, Elin
Abstract: Kristallglas som konstmaterial har funnits länge, men för att utöka användningsområdet av materialet som konstruktionsmaterial behövs det att materialet förstärks. Denna rapport fokuserar på processen kemisk härdning av blyfritt kristallglas och dess förbättring i hållbarhet och resistens mot temperaturchock. Bland annat utfördes SEM-mätningar och spänningvisualisering i polariskop användes för att bevisa genomförd härdning. 4-punkts böjprov och termiskt chocktest utfördes på kristallstavar för att bevisa materialförbättringar. Testerna påvisade att kemisk härdning var möjligt på blyfritt kristallglas och stavarna klarade 70 % mer kraft i 4-punkts böjprovet samt 146 % ökning i temperaturresistens innan sprickbildning uppstod av termisk chock.
Keywords: Produktion;Hållbar utveckling;Konstruktionsmaterial;Production;Sustainable Development;Construction materials
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology
Series/Report no.: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253316
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.