Kostnadsreducering för sätestätningen med hjälp av en ny tillverkningsprocess och nya materialval

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253328
Download file(s):
File Description SizeFormat 
253328.pdfFulltext2.31 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kostnadsreducering för sätestätningen med hjälp av en ny tillverkningsprocess och nya materialval
Authors: Mousavi, Mikael
Keric, Viktor
Abstract: Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig utav plastmaterial. En nackdel är att plastmaterial har svårt att sammanfogas med andra material såsom gummi. Det är också detta problem som företaget IMI Hydronic Engineering har stött på i en sätestätning i deras produkt TA-Compact. Detta projekt utfärdades då av IMI för att hitta en teoretisk lösning på problemet. Deras problem låg i en sätestätning som består av 5 komponenter (plast komponent, gummi O-ring, gummitätning, mässingsbricka och en skruv av rostfritt stål). Det företaget främst vill göra sig av med är de fästelementen som behövs för att kunna fästa en gummitätning mot en plastkomponent i dagens produkt. Anledningen till varför företaget vill eliminera dessa fästelement beror på tillverkningskostnaden. För att kunna tillverka sätestätning i ett högt tempo så har företaget tvingats att köpa en maskin som monterar gummitätningen, mässingsbrickan och skruven automatiskt på ett löpande band. All information ledde till några frågeställningar som bland annat handlade om vad kostnaden skulle bli för det nya konceptet och hur den skulle kunna tillverkas. Dessa frågeställningar ledde till att en omkonstruktion av den befintliga produkten utfördes. Fyra koncept togs fram och utvärderades med hjälp utav en urvalsmatris. Det vinnande konceptet valdes och ett materialval utfördes för att uppnå den bästa kemiska bindningen mellan materialen som möjligt. Då det upptäcktes tidigt att gummimaterialet var ett stort problem för att uppnå en kemisk bindning med plast så ersattes gummimaterialet med TPE vilket är ett plastmaterial med gummiliknande egenskaper. Det vinnande konceptet hade också ett välgenomtänkt mekaniskt lås för att ytterligare förstärka bindningen mellan materialen. Sammansättningsmetoden som valdes för den nya produkten var dubbel gjutning eller 2k gjutning som det också kallas. Med hjälp av att gjuta ihop materialen så blir den nya produkten en enda komponent jämfört med den befintliga produkten som består av fem delar. Detta betyder också att kostnaden för den nya produkten kan bli betydligt lägre än den nuvarande kostnaden för sätestätningen. För detta projekt så fanns det några viktiga avgränsningar. Den ena avgränsningen handlade om dimensionerna för den nya produkten. Eftersom sätestätningen skall appliceras i TA-Compact produkten är det viktigt att de yttre dimensionerna är exakt samma som på den befintliga produkten. Detta gör det svårt för större omkonstruktioner på den nya produkten då det kunde leda till att produkten blir oanvändbar. Den andra avgränsningen handlade om materialen. Även om det var fritt att välja mellan olika materialkombination fanns det ändå några restriktioner i form av krav. Dessa krav var till för att försäkra sig om att den nya produkten bibehöll samma kvalitet som den befintliga produkten.
Keywords: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Konstruktionsmaterial;Production;Innovation & Entrepreneurship;Construction materials
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253328
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.