Utomhusmiljön vid Nordostpassagen

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253510
Download file(s):
File Description SizeFormat 
253510.pdfFulltext12.28 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utomhusmiljön vid Nordostpassagen
Authors: JOHNSON, SUSAN
Abstract: Under 1950-talet var det stor bostadsbrist i Sverige vilket medförde att regeringen beslutade att det skulle byggas 100 000 lägenheter per år i 10 år med start 1965. Projektet kom senare att kallas för Miljonprogrammet. Nordostpassagen i Göteborg var ett av de områden som byggdes mellan 1964 – 1969. Då bostadsgården vid Nordostpassagen inte har blivit uppdaterad sedan nittiotalet är den nu eftersatt och nergången, i stort behov av upprustning. Syftet med den här rapporten är att undersöka vad som skapar mervärde i form av ökad trivsel i ett befintligt område och att lyfta fram hur brukarna genom de boende vill att deras boendemiljö skall se ut och vad de vill använda den till. Problemformuleringen som ligger till grund för rapporten är: · Vilka faktorer anser de boende är viktigast att ta i beaktande vid upprustning av utomhusområdet vid Nordostpassagen för att skapa en trivsam och funktionell utomhusmiljö för de boende? · Vilka mänskliga behov belyses i forskning för att en boendemiljö ska upplevas som trivsam? · Hur påverkar befintlig arkitektur och samhällsplanering förutsättningarna för att bygga ett trivsamt område? Metoden som använts var ett initialt informationsmöte med Peter Schönfelder, fastighetsförvaltare på Newsec och ansvarig för utomhusmiljön vid Nordostpassagen. Därefter gjordes en litteraturstudie och en enkätundersökning genomfördes i en bostadsrättförening i området. Resultatet av enkätundersökningen jämfördes med vad de boende i två hyresfastigheter tyckte om sin utomhusmiljö. Slutsatsen av rapporten är att de boende vill umgås med vänner, barn och grannar och gör gärna detta i en mysig, grönskande miljö med tillgång till sittplatser och gärna med grillmöjligheter. Omgivningen bör bestå av vackra växter året om och gärna fruktträd, bärbuskar eller en odlingslott i närheten.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-43
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253510
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.