Utvärdering av mätmetod för luftridåer

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253602
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utvärdering av mätmetod för luftridåer
Authors: Najim, Laeth
Lopez, Andre Moya
Abstract: För att på något sätt utvärdera en luftridå har man länge försökt framställa olika tester för att få fram dess effektivitet. Men att framställa ett laborationsförsök som är upprepbart och ger exakta samt sanningsenliga resultat är svårt. Hur ska laborationsförsöket gå till? Vilka temperatur och tryckförhållanden skall användas? Hur stor ska öppningen vara? Dessa är bara en handfull faktorer man måste ta hänsyn till när man utformar ett laborationsförsök som ska vara universellt och applicerbar på alla möjliga typer av luftridåer. Den metoden man använder sig av idag har framställts av en global förening vid namn Eurovent som samarbetar med över 1000 medlemmar i flera olika länder och kontinenter. Eurovents metod är det närmaste man kommit en verklighetssimulering som ändå är repeterbar och består av två delar: Ett tryck test för att se hur luftridåer presterar när den utsätts för vind påfrestningar och ett temperaturtest för att utvärdera hur bra isoleringsförmåga de har. I denna rapport kommer endast isoleringsförmågan med avseende på temperaturen behandlas. Genom tester vi fått ta del av från Fricos laborationsal har vi utvärderat den metod som de använder och ställt den mot Eurovents metod. Därigenom har vi sedan dragit slutsatser om hur olika faktorer påverkar försöket, samt hittat brister i deras försöksmetod och tillslut gett förslag på vad man kunde gjort annorlunda hos både Frico och i Eurovents metod. Denna avhandling innhåller grundläggande teori kring luftridåer, tidigare studier och presentation av Eurovents och Fricos metod. De senare kapitlen behandlar de utförda försöken, resultat och analys från dessa och slutligen de slutsatser vi har dragit. Syftet med rapport är att bedöma hur pass väl Eurovent standarden är utformad med avseende på alla krav som måste uppfyllas, samt kunna hitta eventuella avvikelser och deras inverkan i uppställningen hos Frico.
Keywords: Annan samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Energi;Other Civil Engineering;Building Futures;Innovation & Entrepreneurship;Energy
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253602
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.