Hydrophobic textiles by mimicking the structure of lotus leaf

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/254865
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Hydrophobic textiles by mimicking the structure of lotus leaf
Författare: Enquist, Sara
Nyckelord: Kemi;Materialkemi;Chemical Sciences;Materials Chemistry
Utgivningsdatum: 2017
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemistry and Chemical Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/254865
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!