Hållbart byggande för framtiden

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/254882
Download file(s):
File Description SizeFormat 
254882.pdfFulltext782.83 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Hållbart byggande för framtiden
Authors: Bäcklund, Katarina
Tärnås, Cecilia
Abstract: De globala miljöproblemen, som klimatförändringar, är en av de allvarligaste frågorna i dagens samhälle. De senaste åren har medvetenheten hos människor ökat betydligt och idag förstår allt fler att vi alla måste ta ansvar för vår miljö. I hela världen pågår omfattande miljöarbeten för en hållbar framtid. I Sverige står bygg och fastighetssektorn för cirka 40 procent av den totala energianvändningen. Vilket medför att energisparande material och tekniska lösningar är mycket viktigt i nutida byggande. Älvstranden Utveckling AB i Göteborg är ett företag som jobbar mycket med ekologiskt hållbara lösningar. Den här rapporten pekar på olika lösningar som kan hjälpa till att bygga energisnålt. Fokus har lagts på energi, material och att finna exempel på resurssparande byggnader. Syftet med den här rapporten är att den ska ligga som underlag för ett miljöprogram för det planerade kontorshuset Navet 2 på Lindholmen som skall uppföras av Älvstranden Utveckling AB. Navet 2 skall bli ett kontorshus som avspeglar framtidsanda med fokus på komfort och miljö.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2007
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/254882
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.