Next Generation Leadership in Mexico

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/254959
Download file(s):
File Description SizeFormat 
254959.pdfFulltext865.48 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Next Generation Leadership in Mexico
Authors: JÓNSSON, HANNES BJARTMAR
SNÆLAND, SIGURDUR LOGI
Keywords: Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Övrig industriell teknik och ekonomi;Innovation & Entrepreneurship;Other industrial engineering and economics
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
Series/Report no.: Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden : E2018:002
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/254959
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.