! ! Identifiering av problemområden för lokalhyresgäster under arbetet med Västlänken och rätten till ersättning

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255040
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255040.pdfFulltext12.1 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: ! ! Identifiering av problemområden för lokalhyresgäster under arbetet med Västlänken och rätten till ersättning
Authors: Edlund, Ebba
Eklund, Amanda
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255040
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.