Arbete-familjekonflikt bland sjömän?

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255042
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255042.pdfFulltext1.24 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Arbete-familjekonflikt bland sjömän?
Authors: Berg, Christian
Abstract: Att arbeta som sjöman skiljer sig från andra vanliga yrken, bland annat på så sätt att när man arbetar så är man ombord långa perioder utan att komma hem till sin familj efter avslutad arbetsdag. Syftet med detta arbete har varit att undersöka huruvida dessa perioder till sjöss påverkar familjerelationerna mellan sjömannen och hans hemmavarande partner och barn. För att ta reda på detta skickades en webb-enkät ut till fartygsanställda via främst rederier och diverse andra kontaktkanaler. Denna enkät med titeln “Sjömän och deras familjeförhållanden” bestod av 15 frågor med givna svarsalternativ och avslutningsvis en möjlighet att fritt skriva om sin egen uppfattning om ämnet i fråga. Resultatet i studien visar att av de som lever i en parrelation existerar en arbete-familjekonflikt hos knappt hälften av dem och inget tydligt samband mellan tjänstgöringsperiodernas längd kunde påvisas. Desto tydligare visade resultatet att sjötiden har mer negativ inverkan för de som lever som singlar att etablera en parrelation. Även för de sjömän som har barn påverkas deras relation oftare negativt än tvärtom, oavsett tjänstgöringsperiodens längd.
Keywords: Livsvetenskaper;Hållbar utveckling;Marin teknik;Arbetslivsstudier;Life Science;Sustainable Development;Marine Engineering;Work Sciences
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255042
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.