Minskning av tidsvariationer för in- och utgående transporter - En fallstudie på SKF Göteborg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255047
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255047.pdfFulltext1.48 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Minskning av tidsvariationer för in- och utgående transporter - En fallstudie på SKF Göteborg
Authors: Björklund, Anton
Svederberg, Simon
Abstract: Fallstudien undersöker industriföretaget SKF med fokus på företagets problem kopplade till tidsvariationer för in- och utleveranser på lagren i Göteborg. En kartläggning av det nuvarande tillståndet har gjorts genom observationer och intervjuer. Syftet med studien var att ta fram konkreta och genomförbara förbättringsåtgärder som leder till en ökad transparens i materialflödet, underlättar transportplaneringen och minskar tidsavvikelser för in- och utgående transporter. Avsaknaden av ett effektivt kommunikation- och planeringsverktyg tillsammans med en bristande styrning av transportörerna visade sig vara två orsaker till företagets problem. Dessa brister leder till att flera transporter ankommer och avgår under korta tidsintervall vilket skapar köer och ojämnheter i arbetsbelastningen. Vidare upptäcktes även att informationen som skickas mellan avdelningarna i flera fall inte når mottagaren vilket skapar frustration hos medarbetarna. Efter en benchmarkstudie på ett företag som löst liknande problematik och en analys av SKF:s situation presenterades lösningsförslaget i form av ett Time-Slot-Managementsystem. Lösningen kan beskrivas som ett IT baserat kommunikation- och planeringsverktyg för styrning av transporter. Slutligen jämfördes tre olika lösningar som finns tillgängliga på marknaden, där systemet som ansågs möta SKFs behov bäst rekommenderades.
Keywords: Produktion;Transport;Grundläggande vetenskaper;Hållbar utveckling;Övrig industriell teknik och ekonomi;Production;Transport;Basic Sciences;Sustainable Development;Other industrial engineering and economics
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255047
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.