En materialflödesanalys med fokus på reducering av genomloppstid och transportsträcka

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255075
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255075.pdfFulltext3.11 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: En materialflödesanalys med fokus på reducering av genomloppstid och transportsträcka
Authors: Skoglund, Johanna
Carlgren, Valdemar
Abstract: Denna studie har genomförts på ett tillverkande företag i västra Sverige med cirka 100 anställda och en årlig omsättning på 165 miljoner. Företaget tillverkar produkter till kunder inom tre olika produktionsavsnitt, Alfa, Beta och Gamma där Alfa står för 77 procent av omsättningen. Företaget har under en längre tid upplevt problem med en lång genomloppstid i fabriken inom produktionsavsnitt Alfa. Syftet med studien är således att undersöka hur företaget kan effektivisera sitt materialflöde i produktionsavsnittet med avseende på genomloppstid och transportsträcka. Som stöd för att uppnå syftet har tre frågeställningar formulerats: hur ser materialflödet ut idag, vilka beståndsdelar består genomloppstiden av och hur kan dessa reduceras. En litteraturstudie har genomförts för att ge en teoretisk bakgrund till ämnesområdet. Vidare har med hjälp av värdeflödesanalys, intervjuer, datainsamling och observationer ett nuvarande tillstånd arbetats fram. Utifrån det nuvarande tillståndet och teori har en analysmodell utformats där de faktorer som påverkar genomloppstiden redovisas. I analysmodellen har därefter problemområden beskrivits där de huvudsakliga punkterna är materialstyrning, batchstorlek, lager och transporter. De förbättringsförslag som presenteras i studien för att lösa problemen i företagets materialflöde är följande: Inför ett dragande system med endast en planeringspunkt och som bygger på användningen av ett kösystem för initiering av tillverkning. Reducera företagets lagernivåer för att korta ned genomloppstiden. Korta ned transportsträckan genom att exempelvis flytta måleriet till produktionsavsnittet. Reducera ställtiderna så att batchstorlekarna kan minskas.
Keywords: Produktion;Transport;Grundläggande vetenskaper;Hållbar utveckling;Övrig industriell teknik och ekonomi;Production;Transport;Basic Sciences;Sustainable Development;Other industrial engineering and economics
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255075
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.