Unga vuxnas möjligheter med kooperativ hyresrätt - Byggherrars utsikter att motverka bostadsbrist för unga vuxna

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255203
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255203.pdfFulltext1.22 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Unga vuxnas möjligheter med kooperativ hyresrätt - Byggherrars utsikter att motverka bostadsbrist för unga vuxna
Authors: HAMRETZ, FILIP
ELFSTRÖM, FILIP
Abstract: Examensarbetet är ett kandidatarbete vid Chalmers Tekniska Högskola på programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik vid institutionen för arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik. Rapporten har genomförts med handledning från Chalmers Tekniska Högskola och en byggherre. Syfte med examensarbetet är att utreda möjligheter att minska bostadsbrist för unga vuxna med begränsad ekonomi i Storgöteborg genom att producera bostäder med upplåtelseform kooperativ hyresrätt. rapporten jämför det teoretiska ramverk som är aktuellt med insamlad empiri från semistrukturerade intervjuer för att sedan analysera det utifrån frågeställning och syfte med rapporten. Bostadsbrist för unga vuxna är idag väldigt utbredd. De unga vuxna är den samhällsgrupp som har störst svårigheter att ta klivet in på bostadsmarknaden. Andel unga vuxna i Storgöteborg som är ofrivilligt hemmaboende växer, därför behöver unga vuxna erbjudas fler alternativ till en egen bostad. Konceptet med kooperativ hyresrätt riktat mot unga vuxna med begränsad ekonomi är ett alternativ som har möjlighet att vara lönsamt för ett flertal parter i både ekonomiska- och sociala värden. Resultatet av examensarbetet har visat möjligheterna och mervärde att bygga flerbostadshus för unga vuxna med begränsad ekonomi med upplåtelseform kooperativ hyresrätt är mycket goda. För att kunna bedriva lyckosamma produktionsprojekt med detta koncept finns dock vissa utmaningar inom bland annat finansiering och informationsspridning som behöver hanteras.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : ACEX20-18-04
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255203
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.