Digitalisering - vägen mot effektiv byggproduktion - En studie genomförd i samarbete med BetonmastHaehre Göteborg AB

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255228
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255228.pdfFulltext2.37 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Digitalisering - vägen mot effektiv byggproduktion - En studie genomförd i samarbete med BetonmastHaehre Göteborg AB
Authors: Saami, Edis
Utković, Oscar Holmqvist
Abstract: De senaste decennierna har teknologin utvecklats oerhört mycket, däremot har byggbranschen inte hängt med den utvecklingen. I dagsläget finns det många moderna verktyg och metoder som har förbättrat andra branscher så som t.ex. bilindustrin. Dessa verktyg och metoder har visat sig mycket användbara i byggbranschen men väldigt få företag tar nytta av dem. I studien undersöker författarna hur digitaliserat byggföretaget BetonmastHaehre Göteborg AB och byggbranschen är idag och hur nya arbetssätt kan påverka företaget, både positivt och negativt. Studien är utförd i samarbete med BetonmastHaehre och lösningar och rekommendationer som presenteras under slutsatser är därför anpassade endast till företaget. Studiens frågeställningar besvaras med hjälp av en litteraturstudie samt enkätundersökning och intervjuer med anställda på BetonmastHaehre Göteborg AB. I slutsatsen presenterar författarna sina egna åsikter, med stöd av litteratur och resultaten från undersökningarna, hur BetonmastHaehre kan förbättra sin organisation med hjälp av digitalisering.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : ACEX20-18-26
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255228
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level Theses



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.