Utvärdering av VR som upplärningsplattform för manuell punktsvetsning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255289
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255289.pdfFulltext1.83 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utvärdering av VR som upplärningsplattform för manuell punktsvetsning
Authors: Söderlund, Henrik
Bogojevic, Leonard
Keywords: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255289
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.