Sakernas internet: Cyberhot och möjliga motåtgärder

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255313
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255313.pdfFulltext746.9 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Sakernas internet: Cyberhot och möjliga motåtgärder
Authors: Ek, Dennis
Abstract: Användningen av sakernas internet har på senare tid ökat i rask takt. Genom att koppla upp produkter mot internet ges en organisation tillgång till ny funktionalitet som inte varit möjlig tidigare, men genom att koppla upp enheter mot internet blottläggs samtidigt dessa enheter för nya illasinnade aktörer som försöker ta kontroll över enheterna. Ett företag som använder sig av sakernas internet är Picadeli AB, vars företagsidé är att sälja sallad i lösvikt till konsumenter. Detta uppnås genom att Picadeli placerar salladsbarer hos butiker, varav de senaste generationerna av salladsbarer är anslutna till internet. Denna internetanslutning gör därmed Picadeli till en användare av sakernas internet (eng. Internet of Things), och följaktligen även en måltavla för illasinnade angripare. Genom användning av Microsoft Threat Modeling Tool 2016, samt kompletterande informationsinhämtning från de senaste årens forskningslitteratur har en lista över hot mot enheter i ett sakernas internet tagits fram, och utifrån denna lista har hotens relevans för Picadeli utvärderats. Resultat och lösningar på problemen som påvisats i denna utvärdering presenteras här, följt av generella riktlinjer — generaliserade utifrån listan över hot — som samtliga organisationer bör följa för att undvika säkerhetsbrister i sin infrastruktur för sakernas internet. Därmed är resultatet till nytta även för andra företag än Picadeli.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255313
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.