Undersökning av 3D-skrivare och dess användning i konceptstadiet

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255602
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255602.pdfFulltext1.13 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Undersökning av 3D-skrivare och dess användning i konceptstadiet
Authors: Haldén, Karolina
Waltbrand, Anneli
Abstract: Hos företaget Autoliv, i Vårgårda, har man sett fördelar med att använda sig av 3D-skrivare vid tillverkning av prototyper och Autoliv ser tekniken som ett sätt att öka effektiviteten samt innovationen hos företaget. Syftet med arbetet var att undersöka varför möjligheten att 3D-skriva prototyper inte utnyttjades till sin fulla potential och se hur och om det gick att öka intresset för användandet av tekniken. Autoliv ville även få en klarare bild av vad tekniken används till idag samt vad det finns för möjligheter. Slutmålet var att ta fram en handlingsplan till Autoliv för att uppmuntra och öka intresset för användandet av 3D-utskrifter. Undersökningen har utförts genom att intervjua anställda och studiebesök hos prototypleverantörer. Från studiebesöken hos prototypleverantörerna framgick det vad för typ av tekniker inom 3Dskrivning leverantörerna hade att erbjuda Autoliv. Hos de besökta leverantörerna erbjöds flera olika metoder för 3D-skrivning i olika polymermaterial. Det fanns också möjligheter att, av leverantörerna, beställa 3D-skrivna detaljer i metallegeringar. Det framgick av intervjuerna att många av företagets anställda huvudsakligen beställt från den 3D-skrivare som fanns hos Autoliv. I största mån skrevs detaljer ut för att se geometrier och testa montering av komponenterna. Det fanns några som önskade att kunna använda 3D-skrivning för mer men tyckte inte att de tillgängliga materialen var tillräckligt bra. Detta visar att inte alla har den kunskap som behövs avseende utvecklingen som har skett på marknaden de senaste åren. De som inte använder sig av 3D-utskrifter i samma utsträckning som andra tyckte i synnerhet att det var krångligt att beställa delar eller såg inget syfte i att ha en 3D-utskriven detalj. Baserat på intervjuerna har en handlingsplan skapats för att kunna utveckla tillämpningen vidare. Slutsatserna där blev till stor del att företaget behöver mer kunskap i vilka tekniker som finns att tillgå och vad resultatet kan bli. Detta bör lösas genom att utbilda berörd personal i vad det finns för möjligheter och hur man går tillväga för att beställa prototyper. Därför bör det tas fram prover på olika material och ytbehandlingar. Man bör även sammanställa information om priser, materialegenskaper och ledtider på ett lättåtkomligt sätt.
Keywords: Materialteknik;Materials Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255602
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.