Worksite gamification: Motivate operators to be more eco-friendly

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255961
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Worksite gamification: Motivate operators to be more eco-friendly
Författare: Carlsson, Emma
Hansson, Moa
Nyckelord: Annan teknik;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Other Engineering and Technologies;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Production
Utgivningsdatum: 2018
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255961
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!