Överflyttning av gods från väg till sjö

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255966
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Överflyttning av gods från väg till sjö
Authors: Catic, Kenan
Kozovski, Nikola
Abstract: Transportsystemet i Sverige är betydelsefullt och majoriteten av transporter sker med lastbil. Mer än hälften av alla inrikes transporter sker med en lastbil. Men lastbilen har till sin nackdel att det skapar buller. Enligt infrastrukturministern är sjöfarten viktig för klimatmålen. Regeringen har valt att satsa 50 miljoner SEK per år i tre år i ett uppdrag som kallas Eco-bonus. ECO-bonus är till för att sätta fart på överflyttningen från väg till sjö. Bonusen kan maximalt ersätta 30 procent av fartygets driftkostnader. Rapporten undersöker ekonomisk bärkraft i att flytta gods från väg till sjö från Piteå till Stockholm. I Piteå finns det ett företag som veckovis skickar 56 husmoduler till Stockholm. Varje husmodul väger 9 ton och i MV X får det plats med 54 moduler. För att transportera 54 moduler med lastbilar behövs det 23 lastbilar. Kostnader för lastbil har indelats i fasta och rörliga kostnader. I fasta kostnader ingår räntekostnader, avskrivning, skatt, vägavgifter, försäkring och övriga fasta kostnader. Lastbilens rörliga kostnader inkluderar drivmedel, däck och service. Den totala kostnaden för 23 lastbilar mellan Piteå och Stockholm blev 149 083 SEK. Kostnaderna för fartyget har delats in i rörliga och fasta kostnader. I rörliga kostnader ingår bränslekostnad, driftkostnader, lotsavgifter, farledsavgifter och hamntaxa. De fasta kostnader inkluderar avskrivning, räntekostnad. Kostnaden för ett fullastat fartyg mellan Piteå och Stockholm blev 248 708 SEK Dessa kostnader är vad det kostar respektive transportslag att transportera 54 husmoduler till Stockholm. Kostnaderna representerar fraktkostnaden för att ersätta kostnader för resan. Allt ovanför kostnaderna blir en vinst för transportörerna. Differensen mellan lastbil och fartyg blev 99 625 SEK med alla kostnader inräknade. Kostnaden för farled och lots blev 79 544 SEK. 2017 Valde Sjöfartsverket att höja farleds- och lotsavgifterna med 100 miljoner SEK och 2018 höjdes de ytterligare med 100 miljoner SEK, fler höjningar kommer att ske fram till år 2020. Mycket frakt transporteras till IKEA i Haparanda och det ledder till att finns mycket frakt till Norrland och lite frakt från Norrland. Lastbilarna kan antigen åka utan last från Norrland eller åka med last och bara ta betalt för bränslekostnader. I detta fall hade differensen istället blivit 200 064 SEK. Farleds- och lotsavgifter står för 20,1 procent av de totala kostnaderna för fartyget och sjöfartsverket väljer och höja dem ännu mer. Samtidigt som regeringen väljer att satsa 50 miljoner SEK årligen i tre år för att främja nya transportlösningar genom sjöfart väljs det också att höja lots- och farledsavgifterna med 100 miljoner SEK 2017, samma summa 2018 och ännu mer fram till 2020. Jämförelsen mellan transportslagen är utan eftertransport som skulle tynga kalkylen ännu mer. Utan eftertransport är differensen 99 625 SEK eller 200 064 SEK ifall lastbilen bara tar betalt för bränslekostnader.
Keywords: Transportteknik och logistik;Hållbar utveckling;Marin teknik;Transport;Transport Systems and Logistics;Sustainable Development;Marine Engineering;Transport
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255966
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.