Asfaltssolfångare - En studie av ytparametrar och materialegenskaper för optimering av termisk energiutvinning

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255981
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255981.pdfFulltext1.22 MBAdobe PDFView/Open
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAndersson, Julia
dc.contributor.authorDahlgren Camacho, Carolina
dc.contributor.authorWahlfridsson, Emma
dc.contributor.authorSimonsen, Frida
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadstekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineeringen
dc.date.accessioned2019-07-03T14:53:00Z-
dc.date.available2019-07-03T14:53:00Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/255981-
dc.description.abstractKonceptet asfaltssolfångare ämnar till att utvinna termisk energi från asfaltsytor som blir uppvärmda av solstrålning. Under asfaltsytan placeras rör innehållande en fluid vilken värms upp av den varma asfalten. Fluiden transporteras vidare med hjälp av en pump för att antingen lagras eller användas till uppvärming direkt. I denna studie har uppvärmningsbehovet för en skola belägen på en icke specificerad plats i centrala Göteborg jämförts med mängden energi som en asfaltssolfångare teoretiskt kan utvinna. Solfångaren placeras på en redan anlagd gång- och cykelväg och är i bruk under månaderna maj till september. För att optimera mängden utvunnen energi har ett antal variabler för asfaltssolfångaren undersökts. Dessa variabler inkluderar ytparametrar som albedotal, materialegenskaper som värmekonduktivitet och specifik värmekapacitet samt övriga aspekter som rördjup och centrumavstånd mellan rör. Studien visade att skolans värmeenergibehov kan tillgodoses av en asfaltssolfångare utifrån gjorda uppskattningar. Vidare studier kring distributions- och lagringsförluster samt påverkan av skymd sol och regn behöver göras för att öka tillförlitligheten för resultatet. Då solenergi är en sporadisk energikälla kan solfångaren ses som ett komplement till befintligt värmesystem. För att avgöra om konceptet kan implementeras behövs vidare undersökningar kring ekonomiska aspekter, praktiskt tillvägagångsätt, livslängd, miljöpåverkan samt hur stor mängd energi som pumpen förbrukar.
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectMaterialvetenskap
dc.subjectByggnadsteknik
dc.subjectMaterials Science
dc.subjectBuilding engineering
dc.titleAsfaltssolfångare - En studie av ytparametrar och materialegenskaper för optimering av termisk energiutvinning
dc.type.degreeExamensarbete för kandidatexamensv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.