Apply & Evaluate a Health Cost Calculation Model for Ergonomic Interventions: A case study at Volvo Cars, Torslanda, Sweden

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256031
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
256031.pdfFulltext3.1 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Apply & Evaluate a Health Cost Calculation Model for Ergonomic Interventions: A case study at Volvo Cars, Torslanda, Sweden
Författare: Krishnan, Vishnu Srinivasa Ramanujam
Dustakar, Vinit Govinda Rao
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Utgivningsdatum: 2018
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256031
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!