Redesigning the Layout of a Final Flow in a Production System: Layout modelling at Volvo Cars

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256032
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
256032.pdfFulltext3.88 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Redesigning the Layout of a Final Flow in a Production System: Layout modelling at Volvo Cars
Författare: Brattberg, John
Theradapuzha Mathew, Ninan
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Utgivningsdatum: 2018
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256032
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!