Safe fast charging optimization of Li-ion batteries using reinforcement learning

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256059
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Safe fast charging optimization of Li-ion batteries using reinforcement learning
Författare: Stén, André
Nyckelord: Elektroteknik och elektronik;Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Utgivningsdatum: 2018
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik
Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering
Serie/rapport nr.: Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola : EX090/2018
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256059
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!