Fallskydd för lotsar i Göteborgs lotsområde

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256286
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256286.pdfFulltext1.22 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Fallskydd för lotsar i Göteborgs lotsområde
Authors: Nitschke, Martin
Olofsson, Johan
Abstract: Till Göteborg anlöper och avgår varje dag fartyg från hela världen som i slutet eller början på sjöresan anlitar en lots för att manövrera in eller ut ur hamn. För lotsarna inkluderar lotsningen en riskfylld procedur då han eller hon ska klättra ombord eller av fartyget. Klättringen sker på hög höjd och proceduren har sett likadan ut i hundratals år. Studien undersöker i vilken utsträckning fallskydd används av lotsar i Göteborgs lotsområde, dessutom jämförs säkerhetsutrustning i lotsyrket med den som används vid vindkraftsparker till sjöss och vid arbete på hög höjd i land. För att få reda på i vilken utsträckning fallskydd används har yrkesverksamma lotsar i Göteborgs lotsområde intervjuats samt observationer gjorts. Resultatet visar att fallskydd inte används och att intresset för att utveckla ett sådant är vagt. Anledningen till det är att lotsarna vill ha kontroll på situationen själva och inte vara kopplade till ett eventuellt fallskydd som sköts av besättningen ombord. Vidare visar resultatet att personlig säkerhetsutrustning är mer reglerad och utvecklad i andra branscher vid arbete på hög höjd jämfört med lotsyrket. Förutsättningarna för fallskydd vid ombord – och avstigning är inte optimala för lotsarnas arbetsmiljö med tanke på sjögång, vind och den mänskliga faktorns påverkan.
Keywords: Materialvetenskap;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Annan samhällsbyggnadsteknik;Materials Science;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Other Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256286
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.