VST-Synthesizer

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256389
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256389.pdfFulltext2.15 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: VST-Synthesizer
Authors: Fredriksson, Anton
Kuszli, Andreas
Ludvigsson, Klas
Nasir, Sarosh
Rahm, Lukas
Zwierzchowski, Stanisław
Abstract: Detta projekt syftar till att skapa en virtuell synthesizer (förkortas synt) med hjälp av specifikationen VST och programmeringsspråket C++. Då väldigt vaga specifikationer gavs valdes syntens funktioner av gruppen. Mycket fokus lades på framtagning av matematiska modeller för syntens olika funktioner såsom filter och oscillatorer. För att underlätta arbetet har ramverket JUCE utnyttjats. Ett automatiskt testverktyg utvecklades för att verifiera syntens implementation. Projektet resulterade i en fungerande synt med ett väl fungerande användargränssnitt. Alla specifikationer som ställdes upp i början på projektet implementerades och synten utökades även med ett antal tillägg.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256389
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.