Better Together - En Android mobilapplikation för ökad fysisk aktivitet

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256393
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256393.pdfFulltext44.33 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Better Together - En Android mobilapplikation för ökad fysisk aktivitet
Authors: Brunzell, Anna
Finne, Rebecca
Granqvist, David
Tengman, Rasti
Werme, Stina
Abstract: Denna rapport beskriver framtagningen av en androidapplikation. Syftet med applikationen är att motivera människor till en ökad fysisk aktivitet i vardagen. En stillasittande livsstil kan på många sätt bidra till en negativ hälsa. Idag har de flesta tillgång till en smartphone, därför är en mobilapplikation ett bra verktyg som kan användas för att nå ut till människor och motivera. Rapporten beskriver de metoder och verktyg som använts under arbetets gång. En kravspecifikation togs fram där gruppen kom fram till de krav som var nödvändiga för en fungerande applikation, resterande krav prioritetsordnades. Under projektets gång utfördes tre användartester, ett i tidigt stadie för att bekräfta kravspecifikationen, en digital för att testa användargränssnittet och ett tredje efter implementationen för att testa helheten av applikationen. Resultatet av arbetet ledde till en mobilapplikation som genom spelifiering motiverar användaren till en mer aktiv vardag. Applikationen har tre huvudsakliga funktioner, att logga daglig motion, konditionsträning och gymträning. Poäng delas ut för all loggad aktivitet. Övrig funktionalitet är att användare via en poängtavla kan tävla mot sina vänner. Slutligen diskuteras resultatet, designval och andra insikter från projektet. Utifrån diskussionen och användartester har slutsatser om applikationens användarvänlighet och hur väl den uppfyller sitt syfte kunnat dras.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256393
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.