Effektivisering av underhållsorganisationen på Volvo Cars Torslanda (VCT)

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256484
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256484.pdfFulltext68.16 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Effektivisering av underhållsorganisationen på Volvo Cars Torslanda (VCT)
Authors: Besrat, Robel
Domingos, Ntemo
Keywords: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256484
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.