Produktutveckling av släpbår för militär personal

Examensarbete för kandidatexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256707
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Titel: Produktutveckling av släpbår för militär personal
Författare: Wingren Bergman, Carl
Rosengren, Sofia
Nilsson, Karin
Béen, Johanna
Sabel, Axel
Nyckelord: Annan teknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Other Engineering and Technologies;Innovation & Entrepreneurship;Production
Utgivningsdatum: 2019
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256707
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!