Vilka kvaliteter värdesätter boende i sitt bostads- och närområde? En benchmarkingstudie gjord för att lyfta de kvaliteter som bör beaktas vid utveckling av framtida bostadsområden

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256808
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256808.pdfFulltext2.11 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Vilka kvaliteter värdesätter boende i sitt bostads- och närområde? En benchmarkingstudie gjord för att lyfta de kvaliteter som bör beaktas vid utveckling av framtida bostadsområden
Authors: Östling, Amanda
Simonsson, Klara
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256808
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.