Montering med Dobots

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257137
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
257137.pdfFulltext2.57 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Montering med Dobots
Författare: Groth, Ola
Bengtsson, Viktor
Sammanfattning: Sammandrag Volvo som många andra företag jobbar med att undersöka om monteringsprocesser går att automatisera. Monotona arbetsmoment kan påverka produktkvalité och leder ofta till ergonomiska problem för operatör. Som en del av entrén in i Industri 4.0 har Volvo därför valt att inleda en förstudie om processen att framställa switchsatser för sina lastbilar går att automatisera. Förstudien går ut på att ta reda på om och hur det är möjligt att med en lågkostnadsautomation reducera det manuella arbetet i Volvo Lastvagnars produktion. Mer specifikt har gruppen fått i uppgift att med hjälp av Dobots skapa en “Pick-n-place” station som ska sätta ihop switchsatser för lastbilar på ett produktkvalitétssäkert sätt. I dagsläget är arbetsstationen nästan helt manuell vilket har bidragit till både produktkvalitét och ergonomiska problem. Det finns väldigt många olika varianter av switchar och operatören måste välja rätt switch och se till att den sitter på rätt plats baserat på en specifik order för varje lastbil. En tidig analys av hur monteringen ser ut i dagsläget visade att en automatisering av processen skulle leda till bättre produktkvalité och minska den mänskliga inblandningen betydligt. Projektet tar även fram koncept på hur detta skulle kunna se ut och en utvärdering av dessa. Ett slutligt koncept valdes och testades med goda resultat.
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Utgivningsdatum: 2019
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257137
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!