Beslutsunderlag för omkonstruktion av maskin inom stearinljustillverkning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257145
Download file(s):
File Description SizeFormat 
257145.pdfFulltext587.6 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Beslutsunderlag för omkonstruktion av maskin inom stearinljustillverkning
Authors: Spolander, Felix
Fredriksson, Petter
Abstract: Delsbo Candle är en stearinljustillverkare som specialiserar sig på att producera miljömärkta ljus. Företaget har noterat en efterfrågan av längre så kallade antikljus, något den befintliga produktionsanläggningen inte har möjlighet att tillverka i dagsläget. Till följd av detta vill verksamheten undersöka vilka förutsättningar de har att möjliggöra tillverkning av den nya ljustypen genom omkonstruktion av en befintlig avställd maskin. Syftet med arbetet är att ta fram ett beslutsunderlag för hur och varför tillverkning av den nya ljustypen ska möjliggöras. Samt att undersöka förutsättningarna för en förbättrad produktionsflexibilitet. Med konceptutveckling genererades olika koncept för att ta fram ett slutgiltigt lösningsförslag på problemet. Detta komplimenterades därefter med en lönsamhetsanalys för att ta reda på ifall det är värt att genomföra eller inte. Resultaten visar på att en omkonstruktion av den avställda maskinen för att möjliggöra tillverkning av den nya ljustypen är lönsamt med en god marginal. Däremot råder de viss osäkerhet kring lönsamhetskalkylen och ytterligare verifiering är nödvändig. Det har även klargjorts att det finns stora begränsningar till att förbättra produktionsflexibiliteten, huvudsakligen begränsade möjligheter till variantbyte.
Keywords: Materialvetenskap;Produktion;Maskinteknik;Materialteknik;Materials Science;Production;Mechanical Engineering;Materials Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257145
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.