Produktutveckling av fixeringsblock

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257163
Download file(s):
File Description SizeFormat 
257163.pdfFulltext3.14 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Produktutveckling av fixeringsblock
Authors: Moradi, Taghi
Udd, Klas
Abstract: Projektet syftade till att reducera kostnaden av en komponent i en produkt. Detta skulle utföras så kvaliteten inte påverkades negativt. Idag tillverkas produkten genom att fräsa ut komponenten ur ett aluminiumblock. Företaget har också tittat på prototyper i plastkompositer men plastkompositen de har kollat på har visat sig vara för vek trots att den hade en E-modul på nästan 14 GPa. Genom ett produktutvecklingsarbete har flera koncept utvecklats och därefter sållats. De koncept som rapporten har kommit fram till har en god utvecklings- och tillverkningspotential. Resultatet visade att pressgjuta i zink skulle leda till en kostnadsreducering som dessutom bibehåller kvaliteten. Fördelen med zink är att det är ett material som är lätt att gjuta i, miljövänligt och den har högre E-modul än aluminium. De valda koncepten har analyserats noga med FEM-beräkningar och dessa har visat att koncepten klarar av de kriterier som har ställts. Utöver konceptgenerering så har projektet behandlat områden som hur man sänker tillverkningskostnaden på den befintliga modellen, materialval, formändringar och även hur mycket man kan behöva kompromissa för att ett koncept ska vara bättre än ett annat.
Keywords: Materialvetenskap;Produktion;Maskinteknik;Materialteknik;Materials Science;Production;Mechanical Engineering;Materials Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257163
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.